WELCOME TO SARASAS EKTRA SCHOOL

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าวสารต่างๆ

  
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 15  
        เนื่องด้วย โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการควบคุมโรค Covid - 19 จากกรมอนามัย และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สามารถเปิดเรียน Onsite ได้ ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ดังต่อไปนี้   PDF File  

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 14  
        เนื่องด้วย ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จึงมีข่าวสารมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ - กำหนดการต่างๆ ในช่วง เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
แบบสำรวจข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564
        ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 19 พ.ย. 64 และเพื่อเตรียมการในด้านต่างๆ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ทาง Google Forms ภายในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 13  
        ตามที่โรงเรียนได้ดําเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ตามข้อกําหนดของ ศบค. มาจนถึงช่วงปลายภาค เรียนที่ 1/2564 แล้วนั้น ทางโรงเรียนมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 12
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ทางโรงเรียนจึงยังคงดำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ต่อเนื่อง และขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 11
        ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ดำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online ต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ใบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1
        ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวัดผลได้จัดทำใบรายงานผลการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองสามารถดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าเรียนผ่าน Meet และ การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตามเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม... Webpage       
จองคิวซื้อชุดนักเรียน : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
        ทางโรงเรียนกำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน โดยเปิดให้ผู้ปกครองลงทะเบียนจองรอบวันและเวลาทางเวบไซต์โรงเรียน www.ektra.ac.th (เปิดจอง 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) ตามนโยบายความปลอดภัยในการให้บริการ
        ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมาเลือกซื้อชุดนักเรียน ผู้ปกครองสามารถชมตัวอย่าง, รายละเอียด, ขนาดของสินค้า และแผนผังการมาซื้อชุดนักเรียน ได้ที่นี่    ขั้นตอนการซื้อ      เครื่องแบบนักเรียน      วิธีการวัดไซส์  

ระดับชั้น วันที่เปิดจำหน่าย รอบที่เปิดจำหน่าย
NC.-KG.3 17 - 23 มิถุนายน 2564 รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น. (ไม่เกิน 40 คิว)
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (ไม่เกิน 30 คิว)
Y.1-Y.6 24 - 30 มิถุนายน 2564 รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น. (ไม่เกิน 40 คิว)
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (ไม่เกิน 30 คิว)
Y.7- Y.12 17 - 30 มิถุนายน 2564 รอบเช้า เวลา 8.30 - 12.00 น. (ไม่เกิน 40 คิว)
รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (ไม่เกิน 30 คิว)

สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    

  ข่าวสาร GAC

Awesome Achievement Under normal circumstances it is a most major achievement for a student to attain a 4.0 GPA (94%) for their GAC studies across all three years of the program. To manage this when the final level in Y.12 was disrupted with numerous lockdowns, school closures and online learning is just outstanding. It was indeed done by our very own Miss Marilyn Kate Gardner, and she was also the top scoring student in every subject she studied. All teachers are so proud of this, and together with the students, wish her the very best for her future studies at Chulalongkorn University. รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsletter : July 2021

  ประมวลภาพกิจกรรม

  ความภาคภูมิใจ

ด.ญ. ไอริณรักษ์ ลิ้มพิริยะภาณิน , Yr.5A

รางวัลมากมาย
จากการแข่งขันความสามารถทางด้านดนตรี

นายพิชญภัทร วารีวนิช, Yr. 11A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการ Creative AI Camp 2020

EKTRA KIDS IN THE COMMUNITY
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 

We make the Choices ; You make the difference
We make the Choices ;
You make the difference