ข่าวประชาสัมพันธ์

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ข่าวสารต่างๆ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าว GAC | Ektra Newsflash | Ektra Closer

   ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566... รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       

          แผนผังจราจร (เส้นทางเดินรถและเวลาเปิดปิดประตูแต่ละจุด) PDF File