ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ชนะเลิศ : วง Ektra Sax Quartet
TIWS 2019 (Class D)

วง Acumen ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ
KPIS Music Challenge 2019

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ
Valaya Alongkorn Music Competition 2018

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

รางวัลชนะเลิศ, รางวัลชมเชย
ACT Music Festival 2018

Sarasas Ektra Symphonic Band

รองชนะเลิศอันดับ 1 : Class B
Thailand International Wind Ensemble

EKTRA '09 & EKTRA '11 BAND

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
the 6th Rangsit Music Competition 2011

คณะนักร้องประสานเสียงมัธยม

เหรียญทองแดง ระดับ Youth Choir
The 4th Grand Prix Pattaya 2011

EKTRA ZERO NINE BAND

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
Rangsit Music Competition 2010

EKTRA ZERO NINE BAND

รางวัลขวัญใจกรรมการ และรางวัลที่ 6
Coke Music Awards 2010 Contest

Sarasas Ektra Symphonic Band

ชนะเลิศ Class A - Wind Band
Thailand International Wind Ensemble