ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Thailand International Wind Symphony Competition 2019


ขอแสดงความยินดีกับ   วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา     ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัล จากการแข่งขัน Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (Class D) ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชนะเลิศ : วง Ektra Sax Quartet

รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
   1. นายณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์   Y.12E
   2. นายปัญญ์ ปริญญานุสรณ์   Y.11F
   3. ด.ช.รณกฤต นิธิทองสกุล   Y.9E
   4. ด.ช.สุเมธ โชตนา   Y.8C

รองชนะเลิศอันดับ 2 : วง Ektra Clarinet Quartet

รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
   1. น.ส.ชญานิศ เชษฐพรเพชร   Y.11B
   2. นายปัณณธร วิศวธน   Y.11A
   3. นายศุภเศรษฐ์ ชัยนภาเวทย์    Y.10E
   4. ด.ช.กัณณ์ วังวิจิตร   Y.9A

รางวัลชมเชย : วง Ektra Flute Quartet

รายชื่อสมาชิกในวง ได้แก่
   1. นายภวัต เพ็งหิรัญ   Y.11E
   2. นายกฤษฎิ์ วังวิจิตร   Y.10A
   3. ด.ช.เจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์   Y.8D
   4. ด.ญ.รัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์   Y.7D

ปีการศึกษา : 2561
Category : ผลงานด้านดนตรี