จองคิวซื้อชุดนักเรียนรอบวันเสาร์ / Saturday's Student Uniform Purchase

 
 
fff
 
         
 
         
  คำแนะนำในการจอง  
       
      - ใส่เลขประจำตัวนักเรียนเพื่อจองคิว
       
     

- เมื่อระบบยืนยันจองคิวได้แล้ว ให้ save ภาพ หรือปริ้นท์หลักฐาน มาแสดงยืนยันการจองคิวในวันที่มาซื้อเครื่องแบบ

     

- กรณีมีพี่น้องหลายคน (นามสกุลเดียวกัน) ให้จองคิวโดยใช้เลขประจำตัวของนักเรียนคนใดคนหนึ่งจองเพียงคิวเดียว และให้มาพร้อมกันได้ โดยจำกัดจำนวนคนที่มาในคิวเดียวกันนั้น ไม่เกิน 4 คน (ผู้ปกครอง+นักเรียน) หากครอบครัวใดมีพี่น้องมากกว่า 3 คน และต้องการมาพร้อมกัน ให้กดจองคิวได้ แต่ให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่มาซื้อเครื่องแบบเพื่อแสดงว่า นักเรียนทั้งหมดที่มาเป็นพี่น้องกัน

 
       
       
         
 
 
 
รหัสนักเรียน / Student ID       
    


รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
 
[NC]   [KG 1]  [KG 2]  [KG 3]  [Year 1]  [Year 2]  [Year 3]  [Year 4]  [Year 5]  [Year 6]
[Year 7]  [Year 8]  [Year 9]  [Year 10]  [Year 11]  [Year 12]
 
 
.................................................
 

 

 Coptyright © 2013-2014 Sarasas Ektra School