ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------