โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

336/7 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Phone: 0-2213-0117, 0-2212-0157
             0-2212-9930-1, 0-2674-0900
Fax: 0-2674-0499, 0-2212-0152

Website: www.ektra.ac.th
Email: admin@ektra.ac.th

 

ข้อเสนอแนะ/สอบถามอื่นๆ