การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิรกิตติ์ โสมนัส นักเรียนชั้น Y10D
ได้รับรางวัลหรียญทอง กีฬาว่ายน้ำ ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร
การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ณ จังหวัดนครราชสีมา