การประกวดวาดภาพระบายสีครั้งที่ 1/2559 โรงเรียนในเครือสารสาสน์


ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุพศิน กรีเจริญ Year 12C
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีครั้งที่ 1/2559 โรงเรียนในเครือสารสาสน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ "แรเงาหุ่นนิ่งภาพคนครึ่งตัว"
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559