การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือสารสาสน์เอกตรา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล
     
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง)
  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย)   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หญิง)
  


     
     
นักกีฬาเทเบิลเทนนิส นักกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาแบดมินตัน
     
     
ด.ช.ธีทัต เลิศศักดิ์เสรีกุล Y.7E ด.ช.ธนทัต เกษมพินิจวงษ์ Y.6A ด.ญ.กัญญารัตน์ เอื้อโภศิณธ์ Y.8D
ได้รับรางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัลชนะเลิศแบดมินตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศแบดมินตัน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ชาย) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง)

     
     
     
     
ทีมนักกีฬาฟุตซอล   ทีมนักกีฬาแชร์บอล
     
 
     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย)   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (หญิง)