การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ)


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ธารทิพย์ สิวโป๋ สุจริตโศภิต Year 3E
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.เจิ้น เทา เถียน Year 6E
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกชมณ ฉิน Year 11C
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร