17th Asean+ Age Group Open Chess Championships 2016


โรงเรียนสารสาสน์เอกตราขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่

นายภาคภูมิ จันทร์เศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12C

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 17th Asean+ Age Group Open Chess Championships 2016
ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Rapid chess team open under 18
และประเภท Blitz chess team open under 18