การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบระดับประเทศ

 
 
วิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
     
ด.ช.อิง เกียรติสิงห์นคร เด็กหญิงไอริณรยา พิทักษ์วงษ์ เด็กหญิงสุพิชญา ฤทัยเจตน์เจริญ
นักเรียนชั้น Yr.6A นักเรียนชั้น Yr.5E นักเรียนชั้น Yr.6E
รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง
     
     
     
     
เด็กชายณัฐวี วิวัฒน์กุล เด็กชายวรินทร์เดชา เมฆตระการ
นักเรียนชั้น Yr.5A นักเรียนชั้น Yr.6D
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
     
 
 

        หมายเหตุ : เด็กชายอิง  เกียรติสิงห์นคร  ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่  23 – 27 เม.ย.  2560  ณ  ภูรัญญา  รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา 

 
 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
     
เด็กชายเจริญ วงศ์ศรีนพคุณ เด็กชายธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร เด็กหญิงโศภิตจิต ฤทัยเจตน์เจริญ
นักเรียนชั้น Yr.6F นักเรียนชั้น Yr.6C
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน
     
     
     
 
     
  เด็กชายภูมิภศิน ลิมป์ชนาภา
  นักเรียนชั้น Yr.6B
  รางวัลเหรียญทองแดง