การแข่งขัน MATH-ENG CONTEST(MEC) ครั้งที่ 2 / 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขัน MATH-ENG CONTEST(MEC) ครั้งที่ 2 / 2559
โดยความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครและมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.ธนพร ชวนะสุนทรพจน์
นักเรียนชั้น Y.3B
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด.ญ.นภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย
นักเรียนชั้น Y.4D
รางวัลหรียญเงิน
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ญ.ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์
นักเรียนชั้น Y.5E
รางวัลหรียญเงิน