รายการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 4


ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.มาณิกา สิทธิโชคธรรม นักเรียนชั้น Year 4C

ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ในชื่อผลงาน “ต้นไม้โซล่าเซลล์สาธารณะ” จากการแข่งขันรายการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 4

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559