การแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016-2017

 


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.พิสิษฐ์ ฉัตรเฉลิมชัย นักเรียนชั้น Yr.3D
ได้รับรางวัลที่ 3
จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016-2017