การประกวดวงดนตรี (KPIS)

ขอแสดงความยินดีกับวง Fortissimo ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา
จากการประกวด KPIS Music Challenge 2017

 

                       เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-17.00 น.โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งวง Fortissimo เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด KPIS Music Challenge 2017   ณ Auditorium KPIS (Keerapat) International School, Bangkok จัดโดย KPIS (Keerapat) International School, Bangkok ซึ่งมีวงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 16 วง ด้วยกัน ผลการแข่งขัน วง Fortissimo ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท Gift Voucher จาก SCA (Super Star College of Asia) 8,000 บาท จำนวน 9 ชุด Keyboard CASIO รุ่น CTK-2400 พร้อมขาตั้งและ Headphone 1 ชุด โดยเพลงที่ใช้ในการแข่งขันของวง Fortissimo คือ เพลง Say my name : Beyonce

รายชื่อนักร้องและนักดนตรี วง Fortissimo
 
  1 ด.ญ.ญานินท์       พรหมชาติ Y.7A ตำแหน่ง Singer  
  2 ด.ญ.สุพิชชา        แวววรวิทย์ Y.7A เล่น Piano  
  3 ด.ญ.ภัทรจารีย์     วณิชย์วงศ์วาน Y.7B ตำแหน่ง Singer  
  4 ด.ช.พงศกร           สถิรเมธากร Y.9A เล่น Guitar  
  5 ด.ช.ปัณณ์             ปริญญานุสรณ์ Y.9A เล่น Alto Sax  
  6 ด.ช.ภวัต               เพ็งหิรัญ Y.9A เล่น Tenor Sax  
  7 ด.ช.ธีรัตม์             เกียรติถาวรชัย Y.9B เล่น Bass  
  8 นายปิยวัฒน์         หาญธรรมรักษ์ Y.11D เล่น Drum Set  
  9 นายสุพศิน            กรีเจริญ Y.12C เล่น Trombone  
  10 นายวรัตถ์             ประทีปสว่างวงศ์ Y.12C เล่น Trumpet  
               
         
ประมวลภาพ
 
 
   


Fortissimo Band