Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    รายละเอียดการสมัครเรียนเสริมพิเศษเย็น เดือน กรกฎาคม 2563
  📚 เฉพาะวิชาการไทย   🗓 เรียน 6 - 31 กรกฎาคม 2563
  📥 สมัครได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม
  📖   คู่มือการลงทะเบียนเรียนพิเศษ   [ Download ]

  สำหรับ NC. - Yr.9

 •    แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
  📖   แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

   
  กำหนดการเปิดเทอม   บทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง
   
   
  มาตรการของฝ่ายต่างๆ   อาคารเรียนและจุดรับส่ง
 •    รายละเอียดและขั้นตอนการจำหน่ายเครื่องแบบ 👔 /กระเป๋านักเรียน 💼
  รายละเอียดและขั้นตอนการจำหน่ายเครื่องแบบ /กระเป๋านักเรียน
  🗓 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563 ⏰ เวลา 8.30 - 16.00 น.

     
  รายละเอียดการจำหน่าย
  เครื่องแบบ/กระเป๋านักเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน   รายละเอียด
  เครื่องแบบนักเรียน
   
     
  วิธีวัดไซส์   จำนวนวันเรียนพละ
  ต่อสัปดาห์
    คู่มือการจองคิว
  ซื้อชุดนักเรียนรอบวันเสาร์
 •    📣 การรับหนังสือเรียนและผลการเรียน 📚 (ที่โรงเรียน) 🏫
  🗓 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.
  😷 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนได้วางมาตรการและขั้นตอนการรับ ดังนี้

  ขั้นตอนการรับหนังสือเรียนและผลการเรียน
   
 •    แนวปฏิบัติและกำหนดการต่างๆช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทางโรงเรียนมีแนวปฏิบัติและกำหนดการ ดังนี้

  แนวปฏิบัติและกำหนดการ คู่มือการเรียนออนไลน์
   
  คลิปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ คู่มือขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ
 •    การติดต่อรับเอกสาร
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.1-11 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ระดับชั้นประถมศึกษา
  วิชาการไทย: Year 5
  วิชาการต่างประเทศ: Year 1     Year 2     Year 4     Year 5     Year 6
  ตารางสอบซ่อมเสริม: Year 1-6


  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  วิชาการไทย: Year 7     Year 8     Year 9     Year 10     Year 11
  วิชาการต่างประเทศ: Year 7     Year 8     Year 9     Year 10     Year 11
  ตารางสอบซ่อมเสริม: Year 7-9     Year 10-11

 •    มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2

        ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ ศธ 02145/655 และ หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเลขที่ 0211.6/3358 กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนั้น
       ทางโรงเรียนจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดการและมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด


  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"