Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

ประกาศ! แผนกธุรการปิดทำการ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.12 ที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2561
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2560 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง การนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการอภิบาลดูแลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15-12.00 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash: ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2561
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ทั้งในด้านการศึกษา และการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา... หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขออนุญาตฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
            ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีให้กับ นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ใหญ่ 2 – 3 เท่า ซึ่งในการ ฉีดวัคซีนเอชพีวี จะฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
            ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คำปรึกษานักเรียนในการเลือกแผนการเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5
          ระดับชั้นอนุบาล :         KG.1         KG.2         KG.3
          ระดับชั้นประถม :         Year 1 - 3         Year 4 - 6
            ระดับชั้นมัธยม :         Year 7 - 9         Year 10 - 11
 •    โครงการ “Insight Music : The Conception ”
  เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ขอเชิญ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วม Cover เพลง Insight Music ในรูปแบบ Chamber หรือ Solo เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอบันทึกการแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561

  ระเบียบการ              ใบสมัคร

  รายชื่อเพลง Insight Music Note
  Let Us Sing Together
  Scraping Up Sand in the Bottom of the Sea
  Red River Valley
  Must I Then
  Spring Picnic in the Hills
  . . .
  รายชื่อเพลง Insight Music Note
  Home on the Range
  If I Were a Witch
  He is Born, The Holy Child
  Old Folk at Home
  Praise to Joy
       
  หมายเหตุ Download ไฟล์เพลง .mp3      Download โน๊ตเพลง .pdf
       
  Download ไฟล์เพลง .mp3 และ โน๊ตเพลง .pdf ทั้งหมด คลิกที่นี่

 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------