Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2563 แผนกอนุบาล
  ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดในการจัดแยกตามระดับชั้นตามตารางด้านล่าง และขอเรียนให้ทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    การประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ประจำปีการศึกษา 2563
  1. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน กับ บริษัทเอไอเอ จำกัด
  2. ระยะเวลาในการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา12.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. (สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ผู้เอาประกันยังไม่ได้ส่งเอกสารเพื่อเคลม สามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม What’s your MI?
           ตามที่โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม คาบกิจกรรม MI จึงมีขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยนักเรียนชั้น Year 4 จะได้เลือกกิจกรรม M.I. รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ปรับตารางสอนใหม่ : ภาคเรียนที่ 2/63
  อนุบาล:             NC    KG.1    KG.2    KG.3   
  ประถมศึกษา:    Year 1    Year 2    Year 3    Year 4    Year 5    Year 6   
  มัธยมศึกษา:     Year 7    Year 8    Year 9    Year 10    Year 11    Year 12   

       
      หมายเหตุ: ** เฉพาะระดับชั้น Year 4-12    
   

     1. ตั้งแต่ 30 พ.ย. 63 คาบกีฬาจะใช้ฝึกซ้อมคริสต์มาส (จ.-ศ.)
     2. หลังจากที่นร.แสดงคริสต์มาสแล้วจะจัดสรรวิชาหลักเรียนแทนคาบฝึกซ้อมคริสต์มาส
     3. ตั้งแต่ 4 ม.ค. 64 จะปรับตารางสอนตามปกติวันละ 7 คาบ คาบละ 50 นาที นักเรียนจัดตารางสอนแต่ละวันตามตารางนี้ได้ (ทางโรงเรียนปรับเพียงระยะเวลาคาบเรียน ส่วนวิชาต่างๆคงตามเดิม)

   

   
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.1-6 ที่ไม่ผ่าน และ Yr.7-12 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 1/63
  วิชาการไทย
  ระดับชั้นประถมศึกษา:    Year 5
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา:     Year 7    Year 8    Year 9    Year 10    Year 11    Year 12   

  วิชาการต่างประเทศ
  ระดับชั้นประถมศึกษา:    Year 2    Year 3    Year 5    Year 6
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา:     Year 7    Year 8    Year 9    Year 10    Year 11    Year 12   

  ตารางสอบซ่อม
  ระดับชั้นประถมศึกษา:    Year 2    Year 3    Year 5    Year 6
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา:     Year 7    Year 8    Year 9    Year 10    Year 11    Year 12

   
 •    กำหนดการกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้แต่ละโรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนและกำหนดการต่างๆ กิจกรรมที่เคยจัดในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ โรงเรียนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวันเวลาตามข้อจำกัดและตามสถานการณ์ โดยมีรายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ตารางสอบ Final 1/2563
  KG. 1-3       Year 1-3       Year 4-6       Year 7-9       Year 10-12
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2563
           สวัสดีผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทุกท่านค่ะ ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการในช่วง New normal เป็นอย่างดี Ektra Newsflash ฉบับโค้งสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 100%
  ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง

        ตามมติที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 7 สิงหาคม 63 เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทั่วประเทศ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตามระบบการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงปรับสถานที่ และตารางสอนทุกระดับชั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด เช่น ให้ทุกคนในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือบ่อย ๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนห้องเรียนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ

   
  การปรับสถานที่และเวลาเรียน   แผนผังอาคารเรียน
   
 •    ตารางสอบ Midterm 1/2563
  Year 1-3       Year 4-6       Year 7-9       Year 10-12
 •    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น : ประจำเดือนสิงหาคม
  📣 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษ
          ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และวิชาที่เรียนพิเศษตอนเย็น ที่ได้ทำการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทั้งรอบโควต้า และรอบทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
          1. ลงทะเบียนสำเร็จ และโอนเงินแล้วภายในวันเวลาที่กำหนด แต่ไม่พบรายชื่อนักเรียน (อาจเป็นไปได้ว่า ท่านลืมแนบหลักฐานการชำระเงิน) โปรดติดต่อที่แผนกธุรการภายในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 16.00 น. หากเกินกำหนด ทางโรงเรียนจำเป็นต้องตัดจำนวนนักเรียนตามยอดที่ส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่สามารถรักษาสิทธิ์การจองให้ท่านได้
          2. ต้องการเข้าชื่อรอ (Waiting list) รายวิชาที่ต้องการ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 6.30 -17.00 น) หรือโทร: 0-2213-0117, 0-2212-0157 และ 0-2212-9930-1

  NC       KG.1       KG.2       KG.3       Yr.1       Yr.2       Yr.3
  Yr.4       Yr.5       Yr.6       Yr.7       Yr.8       Yr.9      

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"