ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแข่งขันดนตรีรายการ VALAYA ALONGKORN MUSIC COMPETITION 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักดนตรีวง Ektra Symphonic Band จำนวน 36 คน


ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดนตรีรายการ VALAYA ALONGKORN MUSIC COMPETITION 2022

      จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. วง Ektra Percussion Ensemble ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับเหรียญเงิน) ประเภท Percussion Ensemble (อายุไม่เกิน 18 ปี) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565
2. วง Sarasas Ektra Symphonic Wind Ensemble ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับเหรียญทอง) ประเภท Concert Band (อายุไม่เกิน 15 ปี) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565
      [ VDO 001 ]     [ VDO 002 ]

      จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา 2 ปี ทำให้นักดนตรีรุ่นต่อรุ่นจบกันไป และขาดการฝึกซ้อม ทำให้เหลือเพียงไม่กี่คน ในปีนี้จึงเริ่มต้นรับนักเรียนตั้งแต่ในระดับ Year 4 เข้าวง แต่ภายในไม่กี่เดือนสามารถสร้างวงขึ้นมาใหม่ จนพร้อมเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและความตั้งใจอันดีของคณะครูและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากผู้ปกครองทุกท่านค่ะEktra Percussion Ensemble band

Sarasas Ektra Symphonic Wind Ensemble band