ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2565

ด.ญ. แวว ธนสินโสภณ Y.4B

ที่ได้รับรางวัล
1st WAN-JAN GYMNASTICS CLUB & SSRU COMPETITION

นายจิตบุญ อรุณเวชกุล Y.10B

ได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง
BCC Music Competition 2022

ด.ญ.ภัทรา โชคภัทรมนตรี Y.4A

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งว่ายน้ำ
ACEP Swimming Championships 2022

ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Y.8C

ที่ได้รับรางวัล Second Place
WIELKOPOLSKI PARADISE 2022 (Online Section)

นายพนา หลิวอำพัน Y.12E

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันดนตรี

นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์ Y.10A

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน Speech Contest

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.5E

ได้รับรางวัล
การแข่งขันเทควันโด

ด.ญ.สุพิชญา ดีเหลือ KG.1A

ได้รับรางวัล
การแข่งขัน Balance Bike

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ได้รับรางวัล
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ด.ญ.อัญญา เมธาจิตตานนท์ Y.4E

ได้รับรางวัล
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน
ในรายการต่างๆ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 12 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
Point Avenue Public Speaking Competition 2022

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
การประกวดร้องเพลง ระดับนานาชาติ

ด.ช.ธนากร กล่อมบรรจง Yr.5E

ได้รับรางวัล
( BIPAC 2022 )

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
International Friends for Peace 2022

ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Yr.8C

ได้รับรางวัล
การประกวดร้องเพลง ในระดับนานาชาติ

ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Yr.8C

ได้รับรางวัล
การประกวดร้องเพลง ในระดับนานาชาติ

ด.ช.พีรวิชญ์ เกตุสวัสดิ์ Y.3B

ได้รับรางวัล
การแข่งขันกระดานยืนพาย SUP Racing

นางสาวพิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Yr.12D

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Yr.9D

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ลิลลี่ ประทีป Yr.8C

ตัวแทนนักกีฬากระโดดน้ำ
ระดับเยาวชนของประเทศไทย

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.12A

ได้รับเชิญ
จากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ด.ญ.เมขลา วีเกิ้น Y.7B

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬาสาธิต วีโวนัม "พัทลุงเกมส์"

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Y.4F

ยิมนาสติกและเป็นตัวแทนเยาวชน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ

นายจิตบุญ อรุณเวชกุล Yr.10B

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Yamaha Thailand Music Festival

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน

ได้รับรางวัล
( LPMC )

ด.ญ.สุพิชญา ดีเหลือ KG.1A

ได้รับรางวัล
จากการเเข่งขันบาลานซ์ไบท์

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 5 คน

ได้รับรางวัล
โครงการทูตสันติภาพ

ด.ญ.จิดาภา แซ่เอี้ยว Yr.6A

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพระบายสีและเล่าเรื่อง

ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Yr.8C

รางวัลชนะเลิศ
B2S Club VDO Content Creator 2022

นายพนา หลิวอำพัน Yr.12E

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
WAMSB World Championships 2022

นายซูยี่ หลี่ Yr.11A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

นักเรียน 3 คน

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
การประกวดผลงานศิลปะ

Ektra Drama Club

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพยนตร์สั้น
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ณัชชา ธนลาภอนันต์ Yr.9D

ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันทางวิชาการ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 คน

ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

ด.ช.ธีรดนย์ ธนลาภอนันต์ Yr.6E

ได้รับรางวัล
จากการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ดังนี้

ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Yr.8C

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Terminal 21 Badminton Championships 2022

ด.ช.นวิน ศรีขจร Yr.4F

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
ในรายการต่างๆ

ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Yr.5E

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
ในรายการต่างๆ

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.12A

ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น
โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

นักเรียน 2 คน

ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ด.ญ.เมเรียน เกรซ มอนโกเมอรี่ Yr.9D

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม
Thailand Optimist Team Racing 2022

ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Yr.9D

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตัน
ในรายการต่างๆ

นักเรียน Year 6 ,Year 9 จำนวน 14 คน

ได้คะแนนสอบ O-Net 100 คะแนนเต็ม
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 8 คน

เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565