ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 8 คน

เยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565