Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวัน

ด.ช.ธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช

นักเรียนชั้น KG.2D

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ด.ช.ธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช KG.2D และครอบครัว ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับพี่ๆน้องๆ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก อ.บ้านนา จ.นครนายก กิจกรรมดังกล่าวได้สอนให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ด.ช.ธรรมมาวิทย์ เจียรธราวานิช KG.2D