Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์พุปะหัง

ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน

นักเรียนชั้น Yr.1A

          เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Yr.1A ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ และช่วยเตรียมงานบุญกฐิน ณ สำนักสงฆ์พุปะหัง จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิทธิกิจโยธิน Yr.1A