Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ร่วมเล่นขิมในวาระสำคัญ

ด.ญ.ณิชาภัทร เครือพันธุ์ทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6E
มีความสามารถในการเล่นขิม และได้มีโอกาสไปร่วมในการเล่นขิมในวาระสำคัญๆ ดังนี้

จิตอาสา ร่วมกิจกรรมงาน HELTH 4 YOU
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
14 มิถุนายน 2557

จิตอาสา ฟังดนตรีในสวน
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
1 พฤษภาคม 2557

ร่วมแสดงวันครูมนตรี ตราโมท
ณ โรงละครแห่งชาติ
17 มิถุนายน 2556

รายการครอบครัวเดียวกัน
สถานีโทรทัศน์ THAI PBS
20 ตุลาคม 2556

THAI MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 11
ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
13 กุมภาพันธุ์ 2556

ร่วมกิจกรรม วันผู้สูงอายุ
สำนักงานเขตบางคอแหลม
10 เมษายน 2556

ร้อยดวงใจถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
5 ตุลาคม 2555

จิตอาสา วันทอดกฐิน
ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
4 พฤศจิกายน 2555

รายการครอบครัวเดียวกัน
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
27 กรกฎาคม 2555

ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระพี่นางฯ
ณ วัดราชสิงขร
9 เมษายน 2555

จิตอาสา วันอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
7 เมษายน 2555

ฉลองจารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก
วัดโพธิ์
พ.ศ. 2554