Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

นักเรียน : 4 คน

ระดับชั้น KG.1A และ ระดับชั้น KG.3B

          เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ด.ญ.ปาลิน ลี้รัตนพานิชย์ KG.1A ร่วมกับนักเรียนจากห้อง KG.3B จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ชมพูแพร สิชาธร, ด.ช.ภูรินท์ ลี้รัตนพานิชย์ และด.ช.ภูริภัทร์ ต่อกุลเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สวมใส่ชุดไทยถ่ายแบบ ณ บ้านบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความสวยงามของชุดไทย อีกทั้งรณรงค์ให้เด็กยุคใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย โดยผลงานของนักเรียนได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามกีฬา คอลัมน์สยาม-ดารา ปีที่14 ฉบับที่ 5098 ประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
         จัดโดย ต้นกล้าชุดไทยเด็กและคุณตอง-ภัทรายุ วงศ์สามารถ หนึ่งในผู้จัดงานประกวดเด็กชั้นนำ