Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

CSTD Thailand Dance Competition 2015 ครั้งที่ 2

ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์

นักเรียนชั้น Yr.6E

          ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Competition 2015 ครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่ม รุ่น 9 - 12 ปี ของสถาบัน CSTD ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์
          พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ รายการ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2558 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ด.ญ.ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ Yr.6E