ข่าวประชาสัมพันธ์

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ข่าวสารต่างๆ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าว GAC | Ektra Newsflash | Ektra Closer

   ปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 แผนกอนุบาล
     อนุบาล 1 - 3   (KG. 1 - 3)    
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( ประถม - มัธยม )
     ประถมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.1-3)   
     ประถมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.4-6)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.7-8)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 4-5  (Yr.10-11)    
                                   มัธยมศึกษาปีที่ 6  (Yr.12)    
ตรวจสอบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2565
        ผู้ปกครองระดับชั้น Y.1 - Y.12 สามารถตรวจสอบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผ่าน 2 ช่องทาง คือ บนเว็บไซต์ www.schoolbright.co   และ Application School Bright   
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากคลิปประชาสัมพันธ์นี้... Clip Video      Q&A รวมคำถามเกี่ยวกับ App School Bright... PDF File   
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning Online 2022                        
     อนุบาล 1 ( KG.1 )    
     อนุบาล 2 ( KG.2 )    
     อนุบาล 3 ( KG.3 )    
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
        ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File   
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
     ประถมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.1-3)   
     ประถมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.4-6)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.7-8)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.10-12)    
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
        ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On -site 100%...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File