แจ้งการโอนเงินค่าหนังสือ / Book prices payment confirmation (via bank transfer)

   
         
 
เลขประจำตัวนักเรียน / Student identification number (Student ID) :   
         
 
 
         
กรณีไม่ทราบเลขประจำตัวนักเรียน คลิกระดับชั้นที่ต้องการด้านล่างเพื่อเช็คเลขประจำตัว
If Student ID is unknown, click at the student’s year level to check student ID.
[NC]    [KG 1]    [KG 2]    [KG 3]    [Year 1]    [Year 2]    [Year 3]    [Year 4]    [Year 5]    [Year 6]
[Year 7]    [Year 8]    [Year 9]    [Year 10]    [Year 11]
**รายชื่อนักเรียนทั้งหมดเป็นรายชื่อปีการศึกษา 2561 / All students’ names of academic year 2018**
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------