ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra Catholic Community

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Ektra Catholic Community สำหรับครู และนักเรียนเอกตราที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อพบปะ สวดภาวนา และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนคาทอลิกในโรงเรียน แบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ซึ่งจัดมาแล้วสองครั้ง โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

        ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ในโอกาสส่งท้ายเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนแม่พระบังเกิด และเดือนแห่งความกตัญญูของชาวสารสาสน์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดภาวนาด้วยความสงบ สง่างาม และการพูดคุยสบายๆ ระหว่างนักเรียนและครูคาทอลิกชาวต่างชาติ เกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงสถานการณ์โควิด โดย ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล ได้มาร่วมพูดคุย และมีเกมชิงรางวัลให้กับนักเรียนชาวคาทอลิกได้ร่วมสนุกอีกด้วย

        ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในโอกาสเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ กิจกรรมนำโดยครูไทยและต่างชาติ เริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของแม่พระและสายประคำ, การสวดสายประคำร่วมกันจำนวน 10 เม็ดเป็นภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ และปิดท้ายด้วยการพูดคุยสบายๆ ระหว่างนักเรียนและครูคาทอลิกชาวต่างชาติ เกี่ยวกับกฎพื้นฐานและแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของศาสนาตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย