ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Contact Us: admin@ektra.ac.th

fff

กรุณากรอกรหัสนักเรียน

รหัสนักเรียน
   

ช่องทางการติดต่อฝ่ายวิชาการ
Academic Department's contact information
แผนกอนุบาล : Kindergarten Department
แผนกประถม-มัธยม : Primary-Secondary Department