หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กำหนดเนื้อหาบทเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

Year 4 A - 4C

วิชา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

คณิตศาสตร์

 

 

เรขาคณิต

 • มุมและส่วนประกอบของมุม
 • การเขียนชื่อ และสัญลักษณ์แทนมุม
 • ชนิดของมุม
 • เส้นขนาน
 • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • รูปวงกลม
 • รูปสมมาตร
 • การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
 • แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ
 • เส้นทแยงมุม

พื้นที่

 • หน่วยการวัดพื้นที่ และการหาพื้นที่
 • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แผนภูมิ ข้อมูล และตาราง

 • การรวบรวมข้อมูล และการจำแนกข้อมูล
 • การอ่านตาราง
 • การอ่านและการเขียน แผนภูมิรูปภาพ
 • การอ่านและการเขียน แผนภูมิแท่ง

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นบอกความเป็นไทย

 • ภาษาถิ่น
 • ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย

อ่านได้คล่องต้องรู้วิธี

 • การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
 • มารยาทในการอ่าน

คำที่มีอักษรควบ และ อักษรนำ

 • คำที่มีอักษรควบ
 • คำที่มีอักษรนำ
 • คำที่ออกเสียงคำที่ใช้ ร ล และ คำประสม

เขียนชำนาญ งานสร้างสรรค์

 • การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 • มารยาทในการเขียน

เพลงพื้นบ้าน

 • เพลงพื้นบ้าน

บทอาขยาน

 • พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก
 • สยามานุสสติ

วิทยาศาสตร์

ครอบครัวระบบสุริยะ

 • ดวงอาทิตย์ และ ดาวบริวาร
 • ดาวเคราะห์น้อย , ดาวหาง
 • ดาวเคราะห์ทั้ง 8 :ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร
 • ดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัส ยูเรนัส ดาวเนปจูน
 • ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง
 • ผีพุ่งไต้ , อุกกาบาต

สังคมศึกษา

เรียนรู้ภูมิศาสตร์

 • ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์
 • บอกประโยชน์ของวิชาภูมิศาสตร์
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์
 • สภาพแวดล้อม และทรัพยากรรอบตัวเรา กับการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และทรัพยากรรอบตัวเรา

ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของชาติไทย

 • ประวัติบุคคลสำคัญ และผลงานที่สำคัญ ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ / พ่อขุนรามคำแหง /พระมหาธรรมราชาที่ 1 )
 • ภูมิปัญญาสมัยอาณาจักรสุโขทัย
 • คุณค่าที่น่าภูมิใจ และควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ของภูมิปัญญา ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย

สุขศึกษา

ความปลอดภัยในชีวิต

 • ความสำคัญของการใช้ยา , หลักการใช้ยา
 • วิธีการปฐมพยาบาล (เมื่อใช้ยาผิด, เมื่อถูกสารเคมี หรือได้รับสารพิษ, เมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อย, เมื่อบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา)
 • ผลเสียจากการสูบบุหรี่
 • ผลเสียจากการดื่มสุรา
 • อันตรายจากสารเสพติด และการหลีกเหลี่ยง

คอมพิวเตอร์

 

การสร้างตารางบนเอกสาร

 • เครื่องมือสร้างตาราง
 • การเลือกเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์
 • เพิ่มและลบ แถวและคอลัมน์ เพิ่มเซลว่างในตาราง
 • การปรับขนาดของตาราง
 • การผสานเซลล์ และ การแยกเซลล์
 • การจัดตำแหน่งของตาราง
 • ปรับข้อมูลในตาราง
 • ใส่สีสันลงในตาราง
 • ปรับแต่งเส้นขอบตาราง
 • การประยุกต์ใช้ตาราง กับงานเอกสาร

การสร้างสมการคณิตศาสตร์

 • เปิดใช้งานแถบเครื่องมือ Equation Tools
 • แทรกสูตรคณิตศาสตร์ ลงในเอกสาร
 • การทำงานกับสูตรคณิตศาสตร์ บนเอกสาร
 • การประยุกต์ใช้งาน สูตรคณิตศาสตร์ กับงานเอกสาร

ศิลปะ

 

 

Activity 19: Cow = วัว
Activity 21: Pig = หมู

 • ใช้วงกลม เส้นโค้ง วงรี วาดภาพวัว และ หมู พร้อมทั้งใส่เรื่องราวตามจินตนาการ

Activity 26: Bus = รถประจำทาง
Activity 23: Rabbit  = กระต่าย
Activity 27: Fort  = ป้อมปราการ

 • ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู วงกลม และเส้นโค้ง วาดภาพรถประจำทาง กระต่าย และป้อมปราการ พร้อมทั้งใส่เรื่องราวตามจินตนาการ

Activity 32: Umbrella = ร่ม
Activity 20 : Owl = นกฮูก

 • ใช้วงกลม ครึ่งวงกลม และเส้นโค้ง วาดภาพร่มและนกฮูก พร้อมทั้งใส่เรื่องรามตามจิตนาการ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ

การงาน

งานประดิษฐ์น่าใช้

 • ความสำคัญของงานประดิษฐ์
 • กระบวนการทำงานประดิษฐ์
 • ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์
 • การประดิษฐ์กล่องใส่ของ จากแผ่นเฟรม

Grammar

 

Past Simple Tense

 • Affirmative sentence
 • Regular Verbs
 • Irregular Verbs

Conjunction

 • And / but / or

 

Year 4D - 4F (Extra Class)

วิชา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

คณิตศาสตร์

 

 

เรขาคณิต

 • มุมและส่วนประกอบของมุม
 • การเขียนชื่อ และสัญลักษณ์แทนมุม
 • ชนิดของมุม
 • เส้นขนาน
 • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • รูปวงกลม
 • รูปสมมาตร
 • การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต
 • แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ
 • เส้นทแยงมุม

พื้นที่

 • หน่วยการวัดพื้นที่ และการหาพื้นที่
 • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แผนภูมิ ข้อมูล และตาราง

 • การรวบรวมข้อมูล และการจำแนกข้อมูล
 • การอ่านตาราง
 • การอ่านและการเขียน แผนภูมิรูปภาพ
 • การอ่านและการ เขียนแผนภูมิแท่ง

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นบอกความเป็นไทย

 • ภาษาถิ่น
 • ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย

อ่านได้คล่องต้องรู้วิธี

 • การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
 • มารยาทในการอ่าน

คำที่มีอักษรควบ และ อักษรนำ

 • คำที่มีอักษรควบ
 • คำที่มีอักษรนำ
 • คำที่ออกเสียงคำที่ใช้ ร ล และ คำประสม

เขียนชำนาญ งานสร้างสรรค์

 • การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 • มารยาทในการเขียน

เพลงพื้นบ้าน

 • เพลงพื้นบ้าน

บทอาขยาน

 • พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก
 • สยามานุสสติ

วิทยาศาสตร์

ครอบครัวระบบสุริยะ

 • ดวงอาทิตย์ และ ดาวบริวาร
 • ดาวเคราะห์น้อย , ดาวหาง
 • ดาวเคราะห์ทั้ง 8 :ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร
 • ดาวเคราะห์ : ดาวพฤหัส ยูเรนัส ดาวเนปจูน
 • ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง
 • ผีพุ่งไต้ , อุกกาบาต

สังคมศึกษา

เรียนรู้ภูมิศาสตร์

 • ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์
 • บอกประโยชน์ของวิชาภูมิศาสตร์
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์
 • สภาพแวดล้อม และทรัพยากรรอบตัวเรา กับการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และทรัพยากรรอบตัวเรา

ประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของชาติไทย

 • ประวัติบุคคลสำคัญ และผลงานที่สำคัญ ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ / พ่อขุนรามคำแหง /พระมหาธรรมราชาที่ 1 )
 • ภูมิปัญญาสมัยอาณาจักรสุโขทัย
 • คุณค่าที่น่าภูมิใจ และควรคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ของภูมิปัญญา ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย

สุขศึกษา

ความปลอดภัยในชีวิต

 • ความสำคัญของการใช้ยา , หลักการใช้ยา
 • วิธีการปฐมพยาบาล
 • (เมื่อใช้ยาผิด, เมื่อถูกสารเคมี หรือได้รับสารพิษ, เมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อย, เมื่อบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา)
 • ผลเสียจากการสูบบุหรี่
 • ผลเสียจากการดื่มสุรา
 • อันตรายจากสารเสพติด และการหลีกเหลี่ยง

คอมพิวเตอร์

การสร้างตารางบนเอกสาร

 • เครื่องมือสร้างตาราง
 • การเลือกเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์
 • เพิ่มและลบ แถวและคอลัมน์ เพิ่มเซลว่างในตาราง
 • การปรับขนาดของตาราง
 • การผสานเซลล์ และ การแยกเซลล์
 • การจัดตำแหน่งของตาราง
 • ปรับข้อมูลในตาราง
 • ใส่สีสันลงในตาราง
 • ปรับแต่งเส้นขอบตาราง

การสร้างสมการคณิตศาสตร์

 • การทำงานกับสูตรคณิตศาสตร์ บนเอกสาร

ศิลปะ

 

 

Activity 19: Cow = วัว
Activity 21: Pig = หมู

 • ใช้วงกลม เส้นโค้ง วงรี วาดภาพวัว และ หมู พร้อมทั้งใส่เรื่องราวตามจินตนาการ

Activity 26: Bus = รถประจำทาง
Activity 23: Rabbit  = กระต่าย
Activity 27: Fort  = ป้อมปราการ

 • ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู วงกลม และเส้นโค้ง วาดภาพรถประจำทาง กระต่าย และป้อมปราการ พร้อมทั้งใส่เรื่องราวตามจินตนาการ

Activity 32: Umbrella = ร่ม
Activity 20 : Owl = นกฮูก

 • ใช้วงกลม ครึ่งวงกลม และเส้นโค้ง วาดภาพร่มและนกฮูก พร้อมทั้งใส่เรื่องราว ตามจิตนาการ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ลายฉลุ

การงาน

งานประดิษฐ์น่าใช้

 • ความสำคัญของงานประดิษฐ์
 • กระบวนการทำงานประดิษฐ์
 • ประโยชน์ ของการทำงานประดิษฐ์
 • การประดิษฐ์กล่องใส่ของ จากแผ่นเฟรม

Grammar

 

Past Simple Tense

 • Affirmative sentence
 • Regular Verbs
 • Irregular Verbs

Conjunction

 • And / but / or