English

ประมวล  ภาพกิจกรรม

Year 6 Multiple Intelligences Academic Funfair 2013 : - กิจกรรมการแสดงความสามารถ และผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 57 ภายในงาน มีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล ถ่ายทอดผ่านบทเพลงประกอบละคร และเพลงประกอบภาพยนต์, การแสดงความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบการใช้อุปกรณ์กีฬา กับจังหวะเพลงในชุด "Trick Shots", การละครภาษาอังกฤษเรื่อง "The Fantasy World" และ ละครเวทีชุด "ดินแดนแห่งสีสัน", การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ และ ยังมีการจัดแสดงผลงานตามซุ้มต่างๆ ได้แก่ ผลงานด้านศิลปะ, โครงงานวิทยาศาสตร์, หมากล้อม, กีฬา และ คอมพิวเตอร์

กิจกรรม Cultural Day แผนกอนุบาล :- กิจกรรม Cultural Day หรือ งานวัฒนธรรมนานาชาติของแผนกอนุบาล ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2557 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในวัฒธรรมนานาประเทศ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

Sports Carnival 2013 :- กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค. 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา เชียร์ ลีดเดอร์ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ระหว่างพี่กับน้อง การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

Father's Day 2013 : Primary Department :- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (แผนกประถม) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถต่างๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์, การร้องประสานเสียง, การแสดงจินตลีลา, การแสดงละครภาษาอังกฤษ, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญู เป็นต้น

Newการประกวดวงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ :- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้จัดการประกวดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยมีโรงเรียนในเครือสารสาสน์เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา, โรงเรียนสารสาสน์พิทยา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์โปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์

NewA Camp for developing Y.11 :- เมื่อวันที่ 3 - 9 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 16 จำนวน 157 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน ในโรงเรียนด้อยโอกาส 4 โรงเรียนอันได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย โรงเรียนบ้านคลองดินดำ โรงเรียนบ้านสระน้ำใส และโรงเรียนบ้านหนองจอก ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

Newอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลูกเสือ Y.7 – Y.9 :- เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียน ได้เชิญคณะวิทยากร จากมูลนิธิร่วมกตัญญู (ฐานพระปิ่น) โดยมี นายพิตรพิบูล กนกทิพปภา Y.11 E ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงาน จิตอาสาของมูลนิธิ มาให้ความรู้ในเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน และข้อควรระวัง ในการพบสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย

NewMath & Science Kids Camp 2013 :- กิจกรรมค่าย Math & Science จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการฝึกทักษะพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกการคิดเชิงตรรกะ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Genius Brain, Kitchen Challenger, Nature Explorer และ D.I.Y. Workshop

NewInfant Art & Design Kids Camp 2013 :- กิจกรรมค่าย Art & Design Kids จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้ลงมือทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ฐานศิลปะ และ ฐานคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียน เพลิดเพลิน และสนุกสนาน กับการนำวัสดุสิ่งของต่างๆ มาผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ผ่านการออกแบบ และกระบวนการปฏิบัติ โดยการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็น Model ของเล่น และของใช้ต่างๆ, และเด็กๆ ยังได้สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านคำสั่งใหม่ๆ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพลิดเพลินกับเกมส์ ที่เด็กๆ จะฝึกความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นผลงาน...

Newกิจกรรม ค่าย Science Super Lab :- กิจกรรมค่าย Science Super Lab จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ได้ทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น ยาสีฟันช้าง (Elephant's Toothpaste) , สนุกกับน้ำแข็งแห้ง (Fantastic Dry Ice) , ลาวาระเบิด (Bubbling Lava), พายุทอร์นาโดในขวด (Tornado in Bottle) , หลอดไฟสลับสี (Light Emitting Diode) , สีรุ้งในน้ำนม (Rainbow Milk) ฯลฯ
กิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
รวมทั้งได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม และทำการทดลองกิจกรรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ Phanomenta ประเทศ เยอรมนี เพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (NANMEEBOOKS Hands-on Science Center) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

Newกิจกรรม Scout Camp Year 6 :- กิจกรรม Scout Camp Y.6 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
: : Clip Scout Camp Year 6 Part I : :
: : Clip Scout Camp Year 6 Part II : :
ลูกเสือ - เนตรนารี ได้เข้าฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม รวม 3 วัน 2 คืน โดยในวันแรก เดินทางสู่สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข เพื่อไปรับฟังการบรรยายธรรมะ และฝึกปฏิบัติธรรม วันที่สอง ลูกเสือ - เนตรนารี ได้มีโอกาสไปศึกษา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกองทัพเรือไทย ที่โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy) และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือในช่วงเช้า และสำหรับช่วงบ่าย ได้ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมฐานผจญภัย และฐานการเรียนรู้ลูกเสือสมุทร เป็นภาษาอังกฤษ กับผู้กำกับลูกเสือ ครูไทย และครูชาวต่างชาติ อาทิเช่น ฐานรหัสมอส (Morse Code), ฐานการตีธง (Semaphore Signaling), ฐานเงื่อน (Knots) ฯลฯ และวันที่สาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล โดยใช้เส้นทางจากโรงเรียน สู่สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (ใต้สะพานแขวน) นอกจากนี้ ในทุกค่ำคืนของการเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี ยังได้มีการแสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านการแสดง ละครรอบกองไฟ ใน Theme "ASEAN"

Newนิทรรศการวันศิลป์ พีระศรี :- เมื่อวันที่ 12 - 18 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิชาศิลปะ แผนกมัธยม ได้จัดนิทรรศการวันศิลป์ พีระศรี ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ถึงประวัติ และความสำคัญของ ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งถือว่า เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งคนหนึ่ง ของวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ท่านเป็นผู้บุกเบิก และวางรากฐานของศิลปะสมัยใหม่ อีกทั้งท่านได้ถ่ายทอดศิลปะ แบบอย่างตะวันตกให้กับเยาวชนไทย และริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร หรือปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับแนวหน้าของประเทศ และยังมีผลงานของท่านในสมัยรับราชการในประเทศไทยอีกหลายผลงาน.....

NewSay Hello Junior 2013 :- ผ่านไปด้วยดีสำหรับ Say Hello Junior 2013 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อให้น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เห็นบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งภายในงานจัดเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ โดยมีพี่ๆคอยให้คำแนะนำแก่น้องๆ ....

NewUSQ Prac Teacher at SES Secondary Department :- As in previous years, Sarasas Ektra School has hosted a Practicum teacher from the University of Southern Queensland (USQ) in Toowoomba, Australia. This year we were lucky to have Mr. Boyd Roberts join us from the 5th August until 10th September 2013.

Newกิจกรรม Open House แผนกประถม :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม จัดกิจกรรม Open House ขึ้นเมื่อวันที่ 3-6กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ปกครองได้มีโอกาสได้ชมบรรยากาศ การร่วมกิจกรรมของนักเรียน ทั้งในส่วนกิจกรรม Morning Assembly และกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูต่างชาติในชั้นเรียน รวมทั้งได้ชื่นชม และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาอีกด้วย

Newการแสดงคอนเสิร์ต วันทรงดนตรี :- เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี แผนกมัธยม ได้จัดการแสดงผลงานของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น ในรูปแบบของการแสดงคอนเสิร์ต เนื่องในโอกาสวันทรงดนตรี โดยการแสดงมีทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ Show Choir, String Chamber, ดนตรีไทย, Jazz Band และ Symphonic Band เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความถนัด ตามทฤษฎีพหุปัญญา
: : ชมคลิปการแสดงคอนเสิร์ตวันทรงดนตรี (Youtube) : :

NewThe Junior High School Debate League 2013 :- เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้จัดกิจกรรม Junior High School Debate League ขึ้น และได้เชิญอีก 3 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์, โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา, โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Buddhist Lentกิจกรรม M.I. Year 5 :- กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกประถม ได้จัดการแสดงผลงานกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences) ของนักเรียนชั้น Year 5 ขึ้น ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานความสามารถ โดยแบ่งการแสดงผลงานเป็น 2 Zone ได้แก่ Zone การแสดงบนเวที อาทิเช่น การแสดงดนตรี ลีลาศ มายากล นาฏศิลป์ ลำตัด การแสดงละครภาษาอังกฤษ และ Zone การแสดงผลงานตามซุ้ม ตัวอย่างผลงานเช่น การถักกระเป๋าจากเชือกร่ม การทำหนังสือพูดได้ E-Book (Electronic Book) กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Experiment) การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เทคนิคการเล่น
หมากล้อม (GEO) และ เกมพัฒนาทักษะการคิด (KEN KEN) เป็นต้น

Buddhist LentOpen House 2013 : Infant Department :- โรงเรียน
สารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม "Open House" ขึ้น
เมื่อวันที่ 16-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ผู้ปกครองมีโอกาสได้ชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริงใน
ชั้นเรียนผ่านการถ่ายทอดสดระบบ The Broadcast และเข้าใจในแนววิธีการสอนของครูต่างชาติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนควบคู่
กับทางโรงเรียนอีกแนวทางหนึ่ง

Buddhist Lentสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week) แผนกมัธยม :- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียนควรแสวงหาความรู้ และประสบการณ์จริง ภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย....

Buddhist Lentสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week) แผนกประถม :-
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการทดลองเรื่อง การจมการลอย แรงดัน ปฏิกิริยาเคมี การทำผ้ามัดย้อม การทำไอศครีม และการประดิษฐ์เครื่องร่อน จรวด
ร่มชูชีพ เป็นต้น

Buddhist Lentกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนผู้มีความสามารถมาแสดงทักษะทางด้านต่างๆ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (แผนกประถม) :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม ได้จัดวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (แผนกมัธยม) :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมแด่แม่ ด้วยรักจากใจลูกขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก รวมถึงตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แผนกมัธยม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

Buddhist Lentใต้ผืนทะเลไทย ดั่งพระราชหฤทัย อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล :-
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 56 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล
ได้รับเชิญให้นำนักเรียนไปแสดงความสามารถ ที่ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3 เด็กๆ ของเราได้รับการต้อนรับ
จากผู้ชมเป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง
ที่ไปให้กำลังใจเด็ก ๆ ของเราให้กล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการเรียนรู้
พหุปัญญาของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

Buddhist Lentกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ :- เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ ให้บุคลากรในโรงเรียน ได้รับความรู้
เชิงวิชาการ และความบันเทิงใจ เพื่อสืบสานวันภาษาไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

Buddhist LentEktra Star Kids 2013 :- กิจกรรม Ektra Star kids ปีที่ 4 มีนักเรียนอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถถึง 90 คน
ทางโรงเรียนจึงเพิ่มวันให้นักเรียนแสดงความสามารถตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.- 2 ส.ค. 56 เรียกได้ว่า เด็กเก่งของเรา มีเวทีได้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเต้น การร้องเพลง การแสดงเปียโน การเต้นฮูลาฮูป รวมถึงการแสดงละครด้วยค่ะ สมเป็นเด็กเก่ง Star kids จริง ๆ

Buddhist Lentกิจกรรมเข้าพรรษา :- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิเช่น การสวดมนต์และฟังธรรมจากพระอาจารย์วรวัฒน์ และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้ตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้นำจตุปัจจัยไทยธรรมและเงินบริจาค มอบให้กับวัดทองบน เป็นจำนวนเงิน 4,438.75 บาท และถวายให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือพระที่อาพาธ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ :- เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยในการจัดกิจกรรมนี้ แผนกประถมมีการประกวดการเดินสวนสนาม ซึ่งกองร้อยที่ชนะเลิศจากการประกวดในระดับประถมได้แก่ กองร้อยเนตรนารีระดับชั้น Year 5 และการแสดงการแปรขบวนของนักเรียนกลุ่มผู้นำเอกตรา ระดับชั้น Year 4-6

กิจกรรมวันสุนทรภู่ :- เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงบรมครูกวีเอกของไทย

กิจกรรม ค่ายผู้นำเอกตรา Yr.4 - Yr.6 :- กลุ่มงานพัฒนาวินัยและอภิบาล (แผนกประถม) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเอกตรา ให้กับนักเรียนที่เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องระดับชั้น Year 4-6 เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนอื่นๆได้ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในฐานต่างๆ ได้แก่ การสวนสนามและการแปรแถว และกิจกรรมLeadership Training อาทิเช่น What is LEADER? / To be a good leader / Leader Evaluation / In the Classroom / Make a line in front of the class / Morning Activity / Flag Ceremony / Marching

วันถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

แผนกอนุบาล :- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
แผนกประถม :- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
แผนกมัธยม :- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมรับน้อง ม.1 และ ม.4 :- เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมรับน้อง ม. 1 และ ม.4 ขึ้น เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างรุ่นพี่ ม.6 กับรุ่นน้อง ม.1 และ ม.4 และยังช่วยให้นักเรียน ม.6 รู้จักการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา ความคิด ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ Year 10 :- เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ คณะครูระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ Y.10 เพื่อมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

JA's More than Money :-โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับ JA Worldwide (Junior Achievement) ศูนย์ในประเทศไทย จัดกิจกรรม JA's More than Moneyเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และ ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเน้นเนื้อหาทางสังคมศึกษาตลอดจน ให้ความสำคัญต่อทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และการเขียน

Thai & Japanese Friendship Concert #2 Master Class :- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Master class ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านดนตรี เช่น Flute Master Class โดย อ.บัณณพัทธิ์ ตั้งไพบูลย์, Trumpet Master Class โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล, ทั้งนี้ยังได้รับความรู้ทางด้านดนตรีจากวิทยากรระดับโลก ประเทศญี่ปุ่น Clarinet Master Class โดย Mr.Koji Miura, และ Saxophone Master Class โดย Mr.Makoto Asari นับเป็นประสบการณ์อันดี ในการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนต่อไป

Ektra Students Express Sympathy for Victims of the Oklahoma Tornado. :- Ektra Students Express Sympathy for Victims of the Oklahoma Tornado on Wednesday 12th June 2013.

โครงการ Eaglets Return อินทรีคืนถิ่น ครั้งที่ 3 :- เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยม ได้กำหนดจัดกิจกรรม ศิษย์คืนสู่เหย้า ภายใต้ชื่องาน Eaglets Return อินทรีคืนถิ่น ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักเรียนศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาแสดงมุฑิตาจิตคณะครูผู้สอน ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน เป็นกิจกรรมที่สานความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันรวมถึงศิษย์ปัจจุบัน

World Environment Day :- เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การแข่งขันตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม (Trivia), การประกวดการออกแบบชุด แฟชั่นรีไซเคิล รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Exhibition)

Summer 2013 Infant Department :- ภาพบรรยากาศ Summer 2013 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ซอยสาธุประดิษฐ์ 19


NewEKTRA SUMMER COURSES 2013 Primary Department :- ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ช่วง Summer ของนักเรียน ในค่ายต่างๆ เช่น Wheels Ahead, Around the world, ค่ายนาฏศิลป์ และกิจกรรมเทศกาลสงกรานต


Plearn Maths Camp :- กิจกรรมดีๆ ที่มุ่งพัฒนา ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ อุปกรณ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จากประเทศเกาหลีใต้ ที่เรียกว่า Play Facto นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปเรขาคณิต 3 มิติ, ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 2 มิติและ 3 มิติ, ตรรกะ, การแก้โจทย์ปัญหา, จำนวน, การบวก ลบ คูณ หาร และทศนิยม, รูปเรขาคณิต และการตวง การวัด เวลา ปฏิทิน เป็นกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนานท้าทาย ผสมผสานกับการเรียนรู้ซึ่งเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี นักเรียนทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกกันอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 14 -20 มีนาคม ที่ผ่านมา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (Mathematic training teachers) :- เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดอบรมคุณครูหมวดคณิตศาสตร์ " Mathematic training teachers" เทคนิคกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์อย่างรวดเร็ว และสนุกสนาน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน ของนักเรียนเในลำดับต่อไป

ปัจฉิมนิเทศ Year 6 :- เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีการศึกษา แสดงความยินดี กับนักเรียน Y.6 ที่จบการศึกษา 2555 โรงเรียนขออำนวยพรให้นักเรียนทุกคน โชคดี สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ และพร้อมที่ก้าวไปสู่การเรียน ในระดับต่อไป

EKTRA Recital 2556 :- Ektra Recital 2556 โดยนักเรียนแผนศิลป์ - ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11 - 12 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

กิจกรรม MI. Y.5-Y.6 :- อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปีการศึกษา 2555 กิจกรรม MI (Multiple Intelligences ) นักเรียนระดับชั้น Y.5-Y.6 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนในแต่ละกลุ่มพหุปัญญาทั้ง 8 ได้จัดแสดงซุ้มผลงาน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลวิทย์คิดเป็น, Math Thinking, Art Fun Kid, Do it your self งานฝีมือ ประดิษฐ์สิ่งของ, คอมพิวเตอร์, หมากล้อม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และการแสดงบนเวที ทั้งดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, โขน, เต้นรำ และละคร ซึ่งนักเรียนทุกคนก็แสดงถึงศักยภาพ ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชมของทั้งคุณครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุน และมาร่วมให้กำลังใจบุตร-หลานของท่านด้วยดีเสมอมา

Sports Carnival 2012 :- ผ่านไปแล้วด้วยดีสำหรับกิจกรรม กีฬาสี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นอกจากนักเรียนจะได้รับทั้งความสุข สนุกสนานกันเต็มอิ่ม นักเรียนยังได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา เชียร์ลีดเดอร์ เรายังได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพี่กับน้อง การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และที่ขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ และส่วนอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งต้องขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องของสถานที่ ที่คับแคบ และกำหนดการที่ล่าช้าออกไปทำให้การจราจรติดขัด

Sports Carnival 2012 @Infant Department :- กิจกรรมกีฬาสีแผนกอนุบาล จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งการ มาร่วมให้กำลังใจ ร่วมเชียร์ และร่วมแข่งขันกีฬา เป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีในโอกาสต่อไป ไปชมภาพความประทับใจกันค่ะ....

A Tale of Magic @Drama Club :- อีกหนึ่งกิจกรรม ที่ผ่านไปเมื่อวันที่ 27 และ 29 ม.ค. 2556 ที่พวกเรามาร่วมช่วยกันค้นหาคำตอบใน "A Tale of Magic" เรื่องเล่าแห่งเวทย์มนตร์ เรามีประมวลภาพกิจกรรมมาให้ชมกัน

Scout Camp Year 8 :- เมื่อวันที่ 4-7 ม.ค.56 ที่ผ่านมานักเรียน Y.8 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิถีชีวิตตามธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน และเรียนรู้เพิ่มระดับทักษะการทำงาน เป็นทีมที่แข็งแกร่งภายใต้สโลแกน “เอกตราชาวดินถิ่นคนดี”

CHRISTMAS 2012 :- เว้นจากการจัดแสดงคริสต์มาสไป 2 ปี เนื่องจากการจัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี The festival Crystal Jubilee 2010 และเหตุอุทกภัยปี 2011 ในปีนี้เทศกาลคริสต์มาสของโรงเรียนมีการแสดงกลับมาตามปกติ นักเรียนและคุณครูทุกคนต่างตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้ออกมาอย่างดีที่สุด ซึ่งการแสดงคริสต์มาสนี้ เป็นเวทีสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

Father's Day 2012 :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรม
วันพ่อและพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ วันที่ 3 และ 4 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียน ม.5 :- ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและช่วยเหลือชุมชน ของนักเรียน ม.5 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 1 ธ.ค.2555 ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์ในการดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตัวนักเรียน ออกมาใช้ในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน

Scout Camp 2012 Y.6:- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ
อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา และที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา์
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

October Study Tour 2012 "Camp England" :-
เปิดโลกกว้าง ในต่างแดนกับค่ายภาษาอังกฤษ @Brighton England ตุลาคมที่ผ่านมา English Camp ปีนี้ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา พานักเรียนจำนวน 33 คน ไปประเทศอังกฤษ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สำเนียงพูดของชาวอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบเจ้าของภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบัน

กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี :- แผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม
วันศิลป์ พีระศรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อระลึกถึง
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาเลียน สัญชาติไทย
ปูชนียบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งของไทย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและ
เป็นครูสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลงาน โดดเด่นมากมาย เช่น พระราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สวนลุมพินี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงภาพเขียนซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน ทุกระดับชั้น การประดิษฐ์ของที่ระลึก การจัดประกวดวาดภาพของนักเรียน และประกวดงานประดิษฐ์ ของคุณครูขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ทำให้งานผ่านไปด้วยดี

Open House Y.1 :- กิจกรรม Open House Y.1
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 18 ก.ย. 55 นั้น ผ่านไปได้ด้วยดี
ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง
ที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม
กันอย่างพร้อมเพรียง เป็นการสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆในการเรียนรู้ โรงเรียน
จะมุ่งมั่น พัฒนา ต่อไป เพื่อให้บุตร-หลานของท่านมีศักยภาพที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ

สัปดาห์แนะแนวการศึกษา์ :- จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 28 – 30 ส.ค. 55 โดยมีสถาบันการศึกษามาให้ความรู้
และจัดบูธแนะแนวการศึกษา จำนวน 15 แห่ง เช่น
ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEP/TEPE
ม.กรุงเทพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.อัสสัมชัญ ว.ดุสิตธานี และ ม.มหิดล
เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น การให้ความรู้ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ แก่นักเรียน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตทางการเรียนของตน อาทิเช่น
- การเชิญรุ่นพี่มาบอกเล่าประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบเป็นนักบินการบินพลเรือน
- เชิญคุณครูของแผนกมัธยมที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ มุมมอง และการเตรียมตัวสำหรับการเรียนในสาขาดังกล่าว
- เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้คำแนะนำในการค้นหาตัวเองของนักเรียน เช่น โครงการค้นหาตนเองของห้องเรียนแห่งอนาคต (j-sharp) โครงการ Nation Admission จัดกิจกรรม “คณะที่ Like สาขาที่ Love”

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ :- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 21 – 23 ส.ค. 2555 เป็นการนำเสนอผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น Y.7–Y.12
อย่างมากมาย เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการทดลอง, นิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น Galapagos, Tertarium, Sense Organ
และการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ย้อนรอย Charle Darwin

Buddhist LentEnglish Zone :- กิจกรรม English Zone
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นสำหรับ
นักเรียนระดับชั้น Y.4-Y.6 โดยจะเริ่มตั้งแต่
เวลา 07.15 น.-07.35 น. เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ
และการใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนกิจกรรมหน้าเสาธงให้เกิดประโยชน์
โดยจะแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระดับชั้น ดังนี้ Y.5-วันอังคาร Y.4-วันพุธ
และ Y.6-วันพฤหัสบดี ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอให้ทางท่านผู้ปกครอง
สนับสนุนกิจกรรมนี้โดยการให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้านะคะ

Mother's Day Activity :- กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล :- ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555
กิจกรรมวันแม่แผนกประถม :- ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันแม่แผนกประถมเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555
กิจกรรมวันแม่แผนกมัธยม
:- ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แผนกมัธยม
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2555

สายใย ดวงใจแม่ @ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 :-
นักเรียนแผนกอนุบาล ร่วมแสดงในงาน "สายใย ดวงใจแม่"
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 2555
จัดโดย ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 เมื่อวันที่
9 - 12 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Buddhist Lentแห่เทียนพรรษา :- กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2555 ที่ผ่านมา

สัปดาห์อาเซียน :- วันที่ 25-31ก.ค. ที่ผ่านมา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดสัปดาห์อาเซียนขึ้น
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ
วัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎบัตรอาเซียนได้อย่างหมาะสม โดยให้
นักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและลงมาศึกษาพร้อมทำ
ใบงาน ตลอดจนการแสดงชุดประจำชาติ 10 ประเทศ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
ครูต่างชาติเป็นอย่างดี และนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

วันภาษาไทย (เพลงฉ่อย) :- กิจกรรมวันภาษาไทย
การแสดงเพลงฉ่อยของนักเรียนแผนกประถม
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา

วันภาษาไทย (ระนาด) :- กิจกรรมวันภาษาไทย
การแสดงเพลงระนาดของนักเรียนแผนกประถม
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา

National ScoutEktra Star Kids Season 3 :- Ektra Star kids ปี 3
ในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อ
ให้เด็ก ๆ ได้ออกมาแสดงความสามารถที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการเต้น การร้องเพลง การเต้นบัลเล่ย์
Hula Hoop ดนตรี เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนวันที่ 1 ก.ค.- 29 ก.ค.55
จะมีในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ช่วงพักกลางวัน ในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจ
มาเข้าร่วมแสดงความสามารถอย่างหลากหลาย มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจ
นักเรียนอย่างมาก ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้กับสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี และพบกันใหม่ในกิจกรรม Ekta star kids ปี 4 นะคะ

Good Afternoon on Thai PBS Channel :-
นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ร่วมรายการ
Good Afternoon
ซึงเป็นรายการแนววาไรตี้ ควิซโชว์
ภาษาอังกฤษ ที่เสริมทักษะ การสะกดคำ การฟัง การพูด
การอ่าน การเขียนและการแปลความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านโจทย์
คำถามที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ออกอากาศเมื่อ วันอังคารที่ 17 ก.ค. 2555
เวลา 17.30-18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)

National Scoutวันสถาปนาลูกเสือ :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ได้เล็ง เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ
เพราะกิจการลูกเสือเป็น กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเยาวชน
ของชาติ เพื่อให้เป็น พลเมืองดีของชาติในอนาคต

พิธีไหว้ครูและถวายปีการศึกษา 2555 :- กิจกรรม ไหว้ครูและถวายปีการศึกษาโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วันที่ 14 มิ.ย. 2555 ที่ผ่านมา....

World Why วิทย์ :- นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ได้ร่วมรายการ World Why วิทย์ ออกอากาศเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-09.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบ

National ScoutMusic Workshop (Brass Trio) :- หมวดดนตรี
ได้จัด Workshop ขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555
โดยนักดนตรีที่มา Workshop ให้นั้น เป็นนักดนตรี
วง Black Bayou Brass ซึ่งเป็น Faculty member Louisiana
นอกจากการแสดงดนตรีและ Workshop แล้ว ยังได้
Master class ให้กับนักเรียน อีกด้วย จึงทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์
ทางด้านดนตรี ครบทุกด้าน

Ektra Jazz Band
Ektra Jazz Band on NBT channel

 

What goes on in the classroom Y.1 :- กิจกรรม
การเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น Y.1


Summer 2012 Infant Department :-
ภาพบรรยากาศ Summer 2012 แผนกอนุบาล
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

 

The Festive Crystal Jubilee :- ภาพบรรยากาศ
และ Clip การแสดง ของนักเรียน ในงาน
The Festive Crystal Jubilee : Plays of Our Angels
คอนเสิร์ตงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการจัดตั้งโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

งานวิชาการ/หลักสูตร GAC

ระบบการเรียนสองภาษา

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร GAC

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสองภาษา

กำหนดเนื้อหาบทเรียน

ตารางสอบ

ถาม-ตอบ วิชาการ

ผลงานของนักเรียน

ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ระเบียบการของโรงเรียน

การรับนักเรียนใหม่

คำร้องขอเอกสารทั่วไป

กฎระเบียบของโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมรวมลิงค์

เครือสารสาสน์

สมาคม APEP

ลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
336/7 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :
0-2213-0117, 0-2212-0157
0-2212-9930-1, 0-2674-0900
โทรสาร :
0-2674-0499, 0-2212-0152

แผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19
โทรศัพท์, โทรสาร :
0-2674-2450-1

www.ektra.ac.th
admin@ektra.ac.th