Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    Ektra Closer : ฉบับที่ 15
            "อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน-- พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559" ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญเข้าร่วมประชุม แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
            ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการเลือกแผนการเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Ektra Newsflash – ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
            โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเทศกาลคริสต์มาส เพื่อรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้ และการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดการแสดงของนักเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อร่วมมอบความสุข รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    DEAR @ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกประถมศึกษา
           เนื่องด้วยการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางแผนกประถมศึกษาจะมีการนำเสนอโครงการ "DEAR Time" ที่จะถูกนำมาใช้กับโรงเรียนของเราในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตามนิยามของคำว่า DEAR นั่นคือ "Drop Everything And Read" ซึ่งจะมีการนำมาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนจะเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2559
           เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 ก่อนเตรียมความพร้อมสู่การสอบ มาอ่านข่าวสารดีๆ จาก Newsflash กัน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษาตลอดมา และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การอภิบาลดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมลูกเสือกับนักเรียนในระดับชั้นสูงสุดของการเรียนระดับประถมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ค่าย Guidance & Inspiration Camp
            เนื่องด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมพร้อมวางแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดค่าย Guidance & Inspiration Camp (ค่ายค้นหาตนเองสู่การสร้างแรงบันดาลใจ) ระหว่างวันที่ 6-7 และ 10-12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 7 อาคาร St. John Baptist แผนกมัธยม รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การเข้าค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
            เนื่องด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน จึงจัดค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : November 2016
  There are currently over 200 Approved Teaching Centers throughout the world, and only twice before has the “Center of Excellence” been awarded. Sarasas Ektra School is the first school outside of China to get this award. The students had the chance to put questions to our honored guests, and they were rewarded with words of praise and encouragement from both Mr. Andrew and Mr. Pier. รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------