Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •   อบรมทางวิชาการ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics)
            เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร ครูไทย และครูต่างชาติ ได้เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ "ประเทศอื่นเขาสอน STEM อย่างไร?" เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน จัดโดยสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น กิจกรรมมีดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558”
            ด้วย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจะจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558” . ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึงพระคุณมารดาผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเราด้วยความรักและความอบอุ่นตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ Download
 •   กำหนดการ Open House 2015 แผนกอนุบาล
            กำหนดการ Open House 2015 ระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-10.30 น. Download
 •   เชิญชวนร่วมกิจกรรม ผสานสายใยร่วมใจช่วยโลก
            โลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เช่น อุณหภูมิของโลกร้อนแรงมากขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรง สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นพิษ ฤดูกาลต่างๆแปรเปลี่ยนไป เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ วาตภัยที่ร้ายแรงและ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบอันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลก สุดท้ายผู้คนก็ต่างทุกข์โศกเพราะภัยธรรมชาติเหล่านี้ย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์เอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ให้เกียรติมาศึกษาเยี่ยมชมดูงาน
            ยินดีต้อนรับ คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา โรงเรียนสารสาสน์พิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ให้เกียรติมาศึกษาเยี่ยมชมดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 7, 9, 13-15 กรกฏาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมบาสเกตบอลชาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

จากการแข่งขัน “ Assumption Basketball Championship 2015”

การแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
รายละเอียดเพิ่มเติม

  ผลงาน ด้านดนตรี

  

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------