เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 : NC-KG.1 พุธ 14 พ.ค. 57 / KG.2-KG.3 พฤหัสบดี 15 พ.ค. 57 / Y.1-Y.12 ศุกร์ 16 พ.ค. 57

 

English

ยินดีต้อนรับสู่  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น NC - Y.10 :- โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น NC - Y.10 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง ระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา การจัดหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาวิชา ตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียน ในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน จึงขอเชิญผู้ปกครองใหม่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 แผนกประถม ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแสดง นักเรียนค่ายดนตรี, ค่าย Wheels Ahead และค่าย English Acceleration :- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้เห็นพัฒนาการความสามารถของบุตรหลาน ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน

    • ค่ายดนตรี (Summer Music Camp 2014)
     วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
     ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4
    • ค่าย Wheels Ahead & ค่าย English Acceleration
     ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.
     ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4

Ektra Newsflash Summer Courses 2014 :- จดหมายข่าวแจ้งรายละเอียด กำหนดการต่างๆ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในช่วง Summer Courses 2014 : เวลาเข้าเรียน - เลิกเรียน, ช่วงเวลาพัก-พักกลางวัน, เวลาเปิดประตูและสนาม และ การรับ - ส่งนักเรียน, ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน, การรับหนังสือ ซื้อเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ , ปฏิทินกิจกรรม และการติดต่อแผนกธุรการภาคฤดูร้อน

Newรับสมัครนักเรียนใหม่ :- ร.ร.สารสาสน์เอกตรา รับสมัคร
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น Nursery - Y.10 ในระบบการเรียนแบบ Bilingual ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Sarasas Ektra School on Youtube:- สามารถติดตามชม กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทาง Youtube ได้ที่ WeLoveEktra Channel

- GAC News

- GAC Science Trip
- GAC Business Studies Trip
- GAC Social Science Trip
- Voices from Our Ex - GAC Students
- Year 12 GAC Academic Year 2012 : Admission results into University
- GAC Graduation Ceremony Academic Year 2012 on June 1st, 2013.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...


ผลงาน
ของนักเรียน

การประกวดเขียนเรียงความ "เดินตามรอยพระราชา" :-
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.บุษกร บุษปธำรง นักเรียนชั้น Y.9A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา" โดยเขียนเรียงความ บอกเล่าถึงความประทับใจ ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

Trinity Awards Thailand 2013:- ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.อรไพลิน วณิชย์ธนโอฬาร นักเรียนชั้น Year 5C ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดของประเทศ (สอบระดับเกรด 1 ได้ 99 คะแนน) จากการสอบดนตรี Trinity College London
จัดโดย Trinity Guildhall Thailand เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม (ห้องอเนกประสงค์) ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ชาย) โดย โรงเรียนนนทรีวิทยา :- โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดงานวันวิชาการ "นนทรีนิทรรศฯ" ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เชิญนักกีฬาทีมฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 4ทีม ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ , โรงเรียนลาซาล , โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และโรงเรียนนนทรีวิทยา ผลการแข่งขัน โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รับรางวัล ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทุนการศึกษา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

ผลงานอื่นๆ ของนักเรียน...


ประมวล
ภาพกิจกรรม

Year 6 Multiple Intelligences Academic Funfair 2013 : - กิจกรรมการแสดงความสามารถ และผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 57 ภายในงาน มีการแสดงความสามารถด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล ถ่ายทอดผ่านบทเพลงประกอบละคร และเพลงประกอบภาพยนต์, การแสดงความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบการใช้อุปกรณ์กีฬา กับจังหวะเพลงในชุด "Trick Shots", การละครภาษาอังกฤษเรื่อง "The Fantasy World" และ ละครเวทีชุด "ดินแดนแห่งสีสัน", การแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ และ ยังมีการจัดแสดงผลงานตามซุ้มต่างๆ ได้แก่ ผลงานด้านศิลปะ, โครงงานวิทยาศาสตร์, หมากล้อม, กีฬา และ คอมพิวเตอร์

กิจกรรม Cultural Day แผนกอนุบาล :- กิจกรรม Cultural Day หรือ งานวัฒนธรรมนานาชาติของแผนกอนุบาล ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2557 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในวัฒธรรมนานาประเทศ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

Sports Carnival 2013 :- กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค. 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา เชียร์ ลีดเดอร์ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ระหว่างพี่กับน้อง การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

Father's Day 2013 :- โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรมวันพ่อ และพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ วันที่ 3 และ 4 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา

Newการประกวดวงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ :- เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา กองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้จัดการประกวดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยมีโรงเรียนในเครือสารสาสน์เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา, โรงเรียนสารสาสน์พิทยา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์โปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์

NewA Camp for developing Y.11 :- เมื่อวันที่ 3 - 9 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 16 จำนวน 157 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน ในโรงเรียนด้อยโอกาส 4 โรงเรียนอันได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย โรงเรียนบ้านคลองดินดำ โรงเรียนบ้านสระน้ำใส และโรงเรียนบ้านหนองจอก ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

Ektra Has a Good Show

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงาน ให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษ ในด้านต่างๆ และสำหรับนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่admin@ektra.ac.th ไม่จำกัดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

กิจกรรมเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร กับชมรมผีเสื้อปีกบาง : - เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ด.ช.กวิน อุปการกุล KG.3B ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมชมรมผีเสื้อปีกบาง กับเพื่อนๆ ที่ทำงานของคุณแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกชมรมฯ ช่วยกันรวบรวมเงิน ของเล่น และของใช้สำหรับเด็กๆ เพื่อไปมอบให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยครั้งนี้ ด.ช. กวิน ได้ไปช่วยแจกของให้เด็กๆ ทั้งนักเรียน และเด็กก่อนวัยเรียน ที่ผู้ปกครองพามาร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนวัดหนองเสือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ ด.ช. กวิน ยังได้เอารถจักรยานคันเก่าไปมอบให้น้องที่โรงเรียนนี้ด้วย

Kids International Fashion Week 2013 : - เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา น้องเจแปน ด.ช. ชนิศพงษ์ กังวานเลิศอุไร นักเรียนชั้น KG.3C ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากเวทีการประกวด Kids International Fashion Week 2013 และยังได้ร่วมเดินแบบให้กับ Catimini แบรนด์เสื้อผ้าเด็กจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

4D library with Kennametal Foundation & Thai Fund Foundation:- Mstr. Natthanan Pipatthanapramote (Y3 E) has joined the activity for 4D library with Kennametal Foundation & Thai Fund Foundation at Wat Pak Klong Mon School, Samutprakarn Province dated 14 Sep’ 13

EKTRA Has a Good Show....

 

Menu

รายการอาหาร ช่วง Summer


อนึ่ง จากสภาวการณ์ที่ไม่ว่าจะปิดหรือเปิดโรงเรียน ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักเรียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทางโรงเรียนขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

งานวิชาการ/หลักสูตร GAC

ระบบการเรียนสองภาษา

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตร GAC

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสองภาษา

กำหนดเนื้อหาบทเรียน

ตารางสอบ

ถาม-ตอบ วิชาการ

ผลงานของนักเรียน

ตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ระเบียบการของโรงเรียน

การรับนักเรียนใหม่

คำร้องขอเอกสารทั่วไป

กฎระเบียบของโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมรวมลิงค์

เครือสารสาสน์

สมาคม APEP

ลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
336/7 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :
0-2213-0117, 0-2212-0157
0-2212-9930-1, 0-2674-0900
โทรสาร :
0-2674-0499, 0-2212-0152

แผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19
โทรศัพท์, โทรสาร :
0-2674-2450-1

www.ektra.ac.th
admin@ektra.ac.th