Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •   ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสีย บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส
           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ส่งตัวแทนครูชาวฝรั่งเศสและตัวแทนนักเรียนจากทุกแผนก เดินทางไปยังสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อมอบสารแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสีย บาดเจ็บและได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีส พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต
           ในโอกาสนี้ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะขอเป็นกำลังใจและส่งความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ และขอให้สภาพจิตใจกลับมาเข้มแข็งดังเดิม

 •   เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  
            ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรักและ ความกตัญญู ในพระคุณของบิดาหรือผู้ให้การเลี้ยงดูอบรมเสมอเหมือนบิดา

            วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
                     - ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Download

            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558
                     - ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Download
 •   Download: Script การแสดงละคร Christmas 2015 ระดับชั้นประถมศึกษา
 •   Download: Script การแสดงละคร Christmas 2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
 •   Ektra Newsflash ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.6 ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติและให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.พัทธนันท์ มงคลโชติพัฒน์ Yr.1C
ได้รับเลือกให้เป็นรองอันดับ 1 ยุวทูต คิเรอิคิเรอิ ประจำประเทศไทย ปี 2558
จากกิจกรรม "แคมป์มือสะอาด หยุด! โรคระบาดกับ คิเรอิคิเรอิ ในวันล้างมือโลก"
รายละเอียดเพิ่มเติม


  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------