Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 9 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
            ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 9 ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    กิจกรรม Open House แผนกอนุบาล
            ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-11.30 น. สถานที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้พัฒนาตนเองตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญญา ด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 6 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
            ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น Year 6 ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558
            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วันสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   : วันสอบ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   : วันสอบ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
                 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241
 •    กิจกรรม Christmas Celebration Day
            ด้วยในวันที่ 24 ธันวาคมของทุกๆ ปี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Fund Raising Day ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับซุ้มเกมและกิจกรรม รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารของว่างต่างๆ แต่เพื่อให้เทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการมอบความรัก ความปรารถนาดี และเป็นการส่งความสุขให้กันอย่างมีความหมาย   รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษกุล นักเรียนชั้น Yr.6C
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2015)
รายละเอียดเพิ่มเติม


  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  ผลงาน ด้านดนตรี

  

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------