Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •   Ektra Newsflash ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2558
            ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่าน เข้าสู่การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ โดยส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลาน แต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   จดหมายแจ้งผลการสอบแยกแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายบุคคล)
            ตามที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนประสงค์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการสอบแยกแผนการเรียนของนักเรียนรายบุคคลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อความในแบบตอบรับจดหมายและส่งกลับคืนครูประจำชั้น ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
  เพิ่มเติม หากผู้ปกครองไม่ได้รับจดหมายจากนักเรียนให้ติดต่อสอบถามผลการสอบกับแผนกธุรการมัธยมและดาว์นโหลดจดหมายจากทาง Website ของโรงเรียนตามผลการสอบของนักเรียน
             แผนการเรียน : GAC (วิทย์-คณิต) [ ผ่าน | ไม่ผ่าน ]        GAC (ศิลป์) [ ผ่าน ]
             แผนการเรียน : Extra Class [ ผ่าน ]    
             แผนการเรียน : Bilingual (Science-Math) [ ผ่าน | ไม่ผ่าน ]    
 •   การเรียนเสริมพิเศษ Summer Course 2015 [นักเรียนชั้น Year 6 ที่ศึกษาต่อชั้น Year 7]
            เนื่องด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้กำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills)
             แผนการเรียน Extra Class : ดาวน์โหลด       แผนการเรียน Bilingual : ดาวน์โหลด
 •   Ektra Newsflash ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
            สวัสดีค่ะ Ektra Newsflash ฉบับโค้งสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน 2/2557 มีข่าวสารมากมายมาฝากเช่นเคย ติดตามอ่านได้เลยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม
            **ตารางเรียนเสริมและสอบซ่อม นร. ที่คะแนนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 2/2557 (ระดับมัธยมศึกษา)** -- Download --
 •   ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
            แผนกอนุบาล  :     Kg.1      Kg.2      Kg.3
            แผนกประถม  :     Year 1-3      Year 4-6
            แผนกมัธยม   :     Year 7-9      Year 10-11     
 •   แจ้งการจัดห้องเรียนใหม่สำหรับนักเรียนที่จะขึ้นชั้น KG.2 และ Yr.1 ปีการศึกษา 2558
            ด้วย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้มีนโยบายที่จะจัดชั้นเรียนใหม่ของนักเรียนชั้น KG.1 ที่จะขึ้นชั้น KG.2 และจากชั้น KG.3 ที่จะขึ้นชั้น Yr.1 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพราะผลจากการศึกษาพบว่า การที่นักเรียนอยู่ร่วมชั้นเรียนเดียวกันเป็นเวลานาน จะทำให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับบรรยากาศการเรียนแบบเดิมและยึดติดกับเพื่อนหรือสังคมเดิม ไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เท่าที่ควร รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : January 2015
             Soon-to-graduate Year 12 GAC students Kawin, Kulissara , Daranee, Kanyanut and Ram in action during the Sports Carnival on January 23rd. Also caught out of ‘uniform’ was the GAC Computing guru, Mr. Ben as Osiris, The King of Death. รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   GAC Newsletter : December 2014
             Taking centre stageSitichoke (Aloeus) from 12F and Saritaphak, (the King of clubs), from 11E, shared a brief moment in front of the camera before wowing the crowds in Poseidon's Pirates held on the 19th & 20th of November. Sitichoke, says he felt happy and proud to land the starring role, and hopes to put his storytelling skills to good use in filmmaking, รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   GAC Newsletter : November 2014
             On Saturday 15th November, Year ‘9’ parents attended a detailed presentation to learn all about the GAC program. They were not only given information and advice from the GAC staff, they also had the pleasure of hearing from two Sarasas Ektra GAC graduates: รายละเอียดเพิ่มเติม

 •      

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------